Sąd podtrzymuje karę dla TP

4 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Ochrony Konsumentów podtrzymał karę 10 mln złotych nałożoną na Telekomunikację przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

URTiP ukarał TP za nieudostępnienie łączy spółce Multimedia Polska Mielec (wcześniej TeleNet). W uzasadnieniu do wyroku sąd podał, że TP SA miała obowiązek zastosować się do decyzji wydanej 30 czerwca 2003 roku przez prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (zastąpiony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Sąd wskazał, że od czasu wydania decyzji przez Urząd Regulacji, do czasu nałożenia na TP SA kary, upłynęło ponad 2 lata, co powinno być czasem więcej niż wystarczającym na wykonanie decyzji o połączeniu sieci.

Wyrok jest nieprawomocny – Telekomunikacji przysługuje prawo odwołania się.