Rzeczpospolita Internetowa nagradza

29 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Fundacja Grupy TP przekaże granty pieniężne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny o wartości 3,2 mln zł organizacjom wyróżnionym w ramach programu „Rzeczpospolita Internetowa”.

Każda zainteresowana programem gmina wiejska musiała zawiązać lokalną grupę działania, która przygotowała projekt i zarejestrowała go na stronie internetowej www.rp-internetowa.pl. Na konkurs wpłynęły 644 wnioski z ponad 40% wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Wśród 70 nagrodzonych pomysłów większość (61%) nadesłały stowarzyszenia i fundacje lokalne, które powstały lub zaktywizowały się właśnie dzięki „Rzeczpospolitej Internetowej”, a 39% złożyły szkoły.

Najwięcej nagrodzonych projektów pochodzi z województwa małopolskiego (12) i mazowieckiego (10). Dobrze wypadły również województwa kujawsko-pomorskie (8), podkarpackiego i pomorskie (po 7 nagród). Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu przynajmniej na jednym z etapów jego realizacji. Nagrody dla zwycięskich zespołów wręczyła Anna Darska, szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce i Michał Dżoga, Prezes Fundacji Grupy TP.

Program Rzeczpospolita Internetowa organizowany jest przez Fundację Grupy TP, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie programów pomocy dla obszarów wiejskich realizowany ze środków prywatnych. Jego celem jest wyrównywanie szans na obszarach słabo zurbanizowanych i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich.
Zwycięzcy mają czas na realizację nagrodzonych projektów do kwietnia 2007 roku. Szczegółowa lista gmin nagrodzonych w programie „Rzeczpospolita Internetowa” wraz z tytułami projektów została opublikowana na stronie tutaj.