Rozszerzony skład zarządu Interii

25 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL SA dokonało w dniu 23 czerwca 2006 zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Zgromadzenie przyjęło rezygnację Grzegorza Wójcika z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Do Zarządu zostały wprowadzone dwie nowe osoby: Marcin Borek na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Marcin Jędrych na stanowisko Członka Zarządu.

„Nowe powołania do Zarządu pozwalają nie tylko na zapewnienie ciągłości bieżącego zarządzania Spółką, ale też doskonale wpisują się w strategię dalszego intensywnego rozwoju w nowych obszarach” – powiedział po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jacek Pasławski, Prezes Zarządu INTERIA.PL SA – „Cieszę się, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło te dwie nowe kandydatury.”

W Zarządzie INTERIA.PL SA Marcin Jędrych odpowiedzialny będzie za rozwój multimedialnej i interaktywnej części zasobów portalu. Z kolei domeną działalności Marcina Borka będzie ekspansja spółki na nowe strategiczne obszary działalności.
Marcin Borek urodził się w 1975 r. w Krakowie. Jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Kształcił się też na studiach podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. w dziale bankowości inwestycyjnej DM Penetrator SA. Od sześciu lat jest związany z branżą internetową. W INTERIA.PL SA pracuje od grudnia 2002 r. Od października 2004 r. pełnił funkcję wiceprezesa związanej z portalem spółki E-Media INTERIA.PL Sp. z o.o. Bezpośrednio przed nominacją na członka Zarządu INTERIA.PL SA sprawował obowiązki dyrektora działu sprzedaży technologii i systemów. Jest żonaty, ma córkę.

Marcin Jędrych urodził się w 1968 r. w Krakowie. Studiował informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Akademia Pedagogiczna). Od 1990 r. przez ponad 12 lat pracował jako dziennikarz i prezenter radiowy w RMF FM. W 2003 r. rozpoczął pracę w Radiu Eska Kraków, na początku jako szef muzyczny, później kolejno jako dyrektor programowy i dyrektor zarządzający. Od 1 lipca 2005 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju treści portalu INTERIA.PL. Ma żonę i syna.