Raport: jak firmy przygotowują się do wyjścia z kryzysu gospodarczego

Firma Hewlett-Packard przedstawiła wyniki badań ilustrujące, jak przedsiębiorstwa z całego świata radzą sobie z wyzwaniami stwarzanymi przez recesję. Raport z badań przedstawia również, jak firmy wykorzystują możliwości przekształcenia swoich infrastruktur w celu przygotowania się do wyjścia z kryzysu. 38% respondentów z całego świata uważa obecną sytuację gospodarczą za okazję do restrukturyzacji swojego środowiska technicznego z myślą o przyszłym rozwoju firmy. Przedsiębiorcy są bowiem świadomi, że wdrożenie w tym okresie efektywnej strategii technologicznej, która pozwoli zwiększyć wydajność i rentowność organizacji, może pomóc im wyjść z kryzysu gospodarczego szybciej niż firmom konkurencyjnym.

W każdym cyklu gospodarczym są zwycięzcy i przegrani. Podczas
kryzysu gospodarczego gra toczy się o wyższą stawkę – niektóre
przedsiębiorstwa wykorzystują ten czas, aby obniżyć koszty i zyskać
przewagę nad konkurencją
– powiedziała Ann Livermore, wiceprezes
działu HP Technology Solutions Group. – HP koncentruje się na
dostarczaniu swoim klientom rozwiązań technologicznych, dzięki którym
wyjdą z kryzysu silniejsi i przygotowani do aktywnego wykorzystywania
nowych możliwości rozwoju
.

69% ankietowanych uważa, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej
szczególnie ważne jest zapewnienie dostosowania technologii do celów
biznesowych przedsiębiorstwa. Jako przykład może tu posłużyć
wykorzystanie rozwiązań technologicznych do zachowania obecnych lub do
generowania nowych strumieni przychodów, a także udostępnienie
jednostkom biznesowym lepszych zasobów i obsługi.

Właśnie teraz jest czas na to by zwiększać wydajność samego systemu
informatycznego
– powiedział dyrektor ds. technicznych jednej z firm
regionu Dalekiego Wschodu. – Mówiąc krótko, myślimy, że wdrożyliśmy
wszystkie rozwiązania, które są niezbędne do prowadzenia działalności
biznesowej, a teraz musimy zadbać o zwiększenie wydajności naszego
systemu informatycznego
.

Dla wielu dyrektorów ds. technologii, pierwszym krokiem na drodze do
skutecznej realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa jest
obniżenie niepotrzebnych wydatków poprzez wdrożenie nowych rozwiązań
zapewniających oszczędności. Respondenci podkreślają, że chodzi nie
tyle o to, aby wydawać mniej, ale by wydawać rozsądniej.
Przedsiębiorstwa chciałyby wyjść z recesji gospodarczej z
infrastrukturami IT, które są ekonomiczne (37%), zoptymalizowane (29%)
i wydajne (28%).

Liczymy na większe przychody, większą produktywność, niższe koszty i
krótszy czas realizacji zamówień, co pomoże nam wydajniej i efektywniej
dostarczać na rynek produkty
– powiedział jeden z europejskich
respondentów – Jak zawsze dążymy do tego, aby działać „szybciej,
lepiej i taniej”
.

21% dyrektorów ds. technologii stwierdziło, że na skutek obecnej
sytuacji gospodarczej wzrosło prawdopodobieństwo, że zrezygnują z
komputerów klasy mainframe. We wszystkich regionach, jako przyczynę
takiej decyzji wskazywano wysokie koszty konserwacji i licencjonowania
komputerów tej klasy. Wielu respondentów zamierza zrezygnować z
komputerów klasy mainframe, gdyż rozwiązania alternatywne zapewniają
większą elastyczność, a przy tym oszczędność pieniędzy, czasu i miejsca.
Ponadto większość dyrektorów ds. technologii planuje połączoną
realizację kilku projektów, które pozwolą skonsolidować infrastrukturę
informatyczną, zmniejszyć jej nadwymiarowość, podnieść poziom obsługi i
zwiększyć elastyczność, zapewniając jednocześnie, że infrastruktura ta
stanie się bardziej ekonomiczna. Badani dyrektorzy stwierdzili, że
planują lub rozważają podjęcie w ciągu najbliższych 12 miesięcy
następujących projektów:

  • konsolidacja serwerów i pamięci masowej (56%)
  • wirtualizacja (49%)
  • modernizacja lub konsolidacja aplikacji (45%)
  • automatyzacja (41%)

Przedsiębiorcy twierdzą, że koszty tych działań zostaną opłacone
gotówką (59%), drugą pozycję zajęły inne formy finansowania (27%).

Liczę na to, że uda się nam zapewnić porównywalny poziom usług przy
niższych kosztach
– powiedział jeden z ankietowanych z Ameryki
Północnej. – Podstawą całej naszej strategii jest zwiększenie wydajności
działania. Działając wydajniej, będziemy mogli zrobić więcej,
zapewniając jednak porównywalny poziom obsługi, a przy tym jednocześnie
obniżyć koszty
.

W obecnej sytuacji gospodarczej 38% respondentów uważa outsourcing za
atrakcyjne rozwiązanie. Dla większości badanych wpływ na decyzję o
outsourcingu miały następujące czynniki: spodziewany poziom
ekonomiczności tego rozwiązania, jakość obsługi i rozwiązań, większa
elastyczność, łatwość zarządzania i wydajność oraz specyficzne
wymagania projektowe, w tym potrzeba dysponowania specjalistycznymi
kwalifikacjami.
W takim momencie outsourcing pozwala nam uniknąć ciągłego inwestowania
w technologię, aby nadążyć za zmianami na rynku
– powiedział jeden z
respondentów z Ameryki Łacińskiej. – Widząc, jak szybko zmienia się
technologia, zdecydujemy się raczej na firmę outsourcingową, aby za
trzy lata nie było konieczności ponownych inwestycji
.

Zleconą przez HP ankietę przeprowadziła firma PSB Research. W ramach
badań przeprowadzono 490 szczegółowych wywiadów z członkami kadry
kierowniczej przedsiębiorstw odpowiedzialnymi za działalność biznesową
lub sprawy techniczne. Wśród respondentów odpowiedzialnych za decyzje
biznesowe znaleźli się dyrektorzy generalni, prezesi rad nadzorczych,
prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy ds. finansowych (oraz osoby zajmujące
inne podobne stanowiska). Wśród dyrektorów odpowiedzialnych za kwestie
techniologii znaleźli się dyrektorzy ds. informatycznych, szefowie
działów informatyki itp. oraz inni decydenci z wyższego szczebla
zajmujący się sprawami technicznymi. Wywiady zostały przeprowadzone
przez telefon, w dniach od 8 grudnia 2008 r. do 16 stycznia 2009 r.
Około 75% respondentów stanowiły osoby z dużych przedsiębiorstw,
natomiast 25% osoby z firm średniej wielkości. Badaniami objęto
następujące regiony: Ameryka Północna (Stany Zjednoczone i Kanada),
Europa i Bliski Wschód (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Dania,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Czechy), Daleki Wschód (Chiny,
Japonia, Australia, Filipiny) i Ameryka Łacińska (Brazylia, Meksyk).

 

bye kryzys

Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej HP.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x