Prokom dzieli się zyskiem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu 20,8 mln złotych na dywidendę.
Jednostkowy zysk netto Prokomu wyniósł w zeszłym roku 68,32 mln zł, a więc na dywidendę trafi zgodnie z zapowiedziami władz firmy 30% zysku. Na jedną akcję spólki przypadnie 1,50 złotego.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 20 lipca, a dniem wypłaty dywidendy 3 października.

Dodaj komentarz