Podatek od SMS i e-mail?

27 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Unia Europejska rozpatruje możliwość opodatkowania krótkich wiadomości tekstowych oraz listów elektronicznych.
Podczas trwającej debaty o kształcie nowego unijnego budżetu Unia przymierza się do znalezienia nowych źródeł dochodów. Jedna z propozycji, wysunięta przez francuskiego eurodeputowanego Alaina Lamassoure, zakłada obłożenie podatkiem SMSów oraz e-maili.

Według projektodawcy, ma to być prosty sposób na znaczne wzmocnienie finansów UE. Idee opodatkowania SMSów pojawiały się już w niektórych państwach członkowskich, pragnących powiększyć lokalne budżety. Ostatnio nad podjęciem takiej uchwały zastanawiały się Włochy, ostatecznie jednak odstąpiły od realizacji pomysłu.

Lamassoure proponuje, by unijna kasa zarabiała na każdym wysłanym SMSie 1,5 eurocenta. List elektroniczny został przez niego „wyceniony” na 0,00001 centa. Projekt nie uściśla, kto – użytkownik czy dostawca usług – miałby być zobligowany do zapłacenia podatku.