Optimus pokazał zyski

6 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W I kwartale 2008 r. Optimus zarobił 204 tys. zł, o ponad 3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody w I kwartale 2008 r. wyniosły 14,5 mln zł, a zysk na działalności zwiększył się ponad 3 mln zł. Obrót Optimusa zwiększył się o 46% w stosunku do I kwartału 2007 r. Marża brutto ze sprzedaży podniosła się w zakończonym kwartale o 2,7 pkt. proc., do poziomu 14,3%, a liczba klientów wzrosła o 20%.

I kwartał przyniósł spółce komputerowej nie tylko wzrost przychodów, ale przede wszystkim spadek kosztów i spłatę zaległych zobowiązań. Dzięki pozyskanym z emisji akcji serii C1 środkom udało się spłacić kredyt bankowy zaciągnięty w PKO SA, zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz pożyczkę, której udzielił firmie inwestor i akcjonariusz Zbigniew Jakubas. Z kolei koszty ogólnego zarządu i sprzedaży udało się zmniejszyć aż o 2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wynik za I kwartał 2008 r. nie uwzględnia jeszcze podwyższenia kapitałów własnych w wyniku emisji akcji. Dane te zostaną włączone do rozliczenia wyników II kwartału br.