Oferty w przetargu na PESEL2 do ponownego rozpatrzenia

Wraca sprawa kontrowersyjnego
wyrzucenia z przetargu na komputery mające służyć obsłudze systemu
PESEL ofert, w których pojawił się sprzęt lepszy niż w specyfikacjach.

Po wyłączeniu z przetargu oferentów, którzy dostarczyli komputery
wyposażone na przykład w większą niż określono w wymaganiach liczbę
portów USB, SATA czy nawet wyposażone w większą liczbę przycisków
klawiatury, startujący złożyli protesty. Zdziwienie budził zwłaszcza
fakt, że przeprowadzający przetarg zrezygnowali z rozpatrywania ofert
najtańszych.

Do stanowiska wykluczonych z przetargu oferentów przychylili się
rozpatrujący sprawę arbitrzy, którzy nakazali ponowne rozpatrzenie
ofert, włącznie z odrzuconymi w pierwszym postępowaniu.

„Nie budzi wątpliwości, że wykonawcy zaoferowali sprzęt
spełniający wymagania zamawiającego” – przyznali przedstawiciele
ministerstwa. – „Dostarczenie do testów sprzętu o parametrach
nieodpowiadających zaoferowanym należy jednak traktować jako
nieprzekazanie sprzętu do testów, a to skutkuje odrzuceniem ofert”

„Jak słusznie wskazano, na wydajność nie rzutuje liczba kieszeni
czy klawiszy na klawiaturze” – zaznaczył w uzasadnieniu wyroku
przewodniczący składu orzekającego Marek Raczko.

Dodaj komentarz