Odszkodowanie za JTT zasądzone

38,5 mln zł otrzyma od Skarbu Państwa MCI Management jako rekompensatę za straty poniesione w wyniku upadku JTT Computer.

Wyrok zapadł po trwającym trzy lata postępowaniu. MCI Management, fundusz inwestycyjny będący na przełomie wieków udziałowcem JTT Computer, wytoczył proces domagając się odszkodowania za upadek producenta wywołany "błędem urzędników fiskusa". Fundusz wyliczył, że jego łączna strata – zarówno sama wartość akcji, jak i korzyści utracone – wyniosła 38,521 mln zł.

Sąd zarządził odszkodowanie w kwocie żądanej przez MCI, powiększając sumę o odsetki ustawowe od dnia 8 czerwca 2006 roku (data złożenia pozwu). 15 marca odsetki wynosiłu 17,429 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja.

JTT wraz z Optimusem – który także zostałwpędzony w kłopoty przez urzędników skarbówki – byli największymi polskimi producentami komputerów pod koniec lat 90-tych. W obu wypadkach fiskus interweniował po odkryciu, że producenci sprzedawali komputery za granicę, a następnie odkupywali je, uzyskując w ten sposób prawo do zwolnienia z podatku vAT sprzętu dla szkół.

Pod koniec 1999 roku fiskus uznał, że eksport i import był fikcyjny i zażądał od JTT łącznie 10,5 mln zł jako zaległy podatek VAT oraz kara pieniężna. Konto spółki zostało zablokowane, a władze spółki – w tym Tomasz Czechowicz, dziś główny udziałowiec MCI Management – zostały oskarżone o oszustwo.

Decyzja o nałożeniu kary zostałą uchylona przez NSA w 2003 roku, dla spółki było jednak już za późno. Utrata płynności finansowej zakończyła się upadłością.

W uzasadnieniu przyznania odszkodowania sąd uznał, że JTT nie upadło na skutek błędnych decyzji iwestycyjnych i zapaści w branży IT, ale na skutek działania fiskusa.

Na orzeczenie sądu w sprawie Optimusa czeka Roman Kluska, dawny właściciel firmy. Oczekuje on od Skarbu Pańśtwa 50 mln zł odszkodowania.

Dodaj komentarz