Nowy kontrakt ATM

ATM S.A. podpisała kolejny kontrakt z jedną z największych instytucji finansowych na świecie – jest to rozszerzenie umowy zawartej w maju bieżącego roku.

Szacunkowa wartość umowy zawartej na 3 lata wynosi 2,5 mln zł i obejmuje dostawę dedykowanego dla tej instytucji, zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz zapewnienie usług serwisowych.

Co istotne, znaczna część usług ma być świadczonych w postaci pełnego outsourcingu. Na życzenie klienta jego nazwa nadal nie może być przez ATM ujawniona.

Umowa jest wyrazem konsekwentnego nastawienia ATM na nawiązywanie długofalowej współpracy z klientami. Spółka stale poszerza zakres realizowanych dostaw i świadczonych usług, przez co staje się w rzeczywistości kluczowym partnerem, wnoszącym istotną wartość do podstawowej działalności klienta.

Dodaj komentarz