Microsoft pomaga z eurodotacjami

Microsoft przygotował dokumenty pomagające w wypełnieniu wsniosków o dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pomoc przenaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw (definiowanych przez zatrudnianie do 10 osób i operowania nie dłużej niż 3 lata) pragnących skorzystać ze środków unijnych dostępnych via ZPORR 3.4 przenaczonych na zakup środków trwałych.

W komplecie dokumentów znalazły się instrukcje wypełniania, szablony wniosków oraz gotowy przykład poprawnie przygotowanej aplikacji wraz z biznesplanem na zakup komputerów i oprogramowania. Najpierw należy opracować biznesplan, a potem na jego podstawie wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Ponadto na witrynie Microsoftu można zapoznać się z danymi teleadresowymi instytucji wdrażających ZPORR oraz terminami składania wniosków.

Dodaj komentarz