KNF rozpatrzy odwołanie Optimusa

10 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komisja Nadzoru Finansowego rozpatrzy odwołanie Optimusa od decyzji o wykluczeniu tej spółki z obrotu giełdowego na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń, a więc 13 lub 16 października.

Optimus został wykluczony z GPW przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dniem 1 grudnia 2006. Powodem jest umyślne ukrycie przed inwestorami informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej.

Ponadto spółka opóźniała się w informowaniu rynku o znaczącej umowie sprzedaży akcji spółki Zatra, a także nie podała do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 14 czerwca porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy Michałem Dębskim a Optimusem.

Obecnie notowania walorów Optimusa są zawieszone do czasu rozpatrzenia wniosku spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.