Infovide-Matrix o innowacyjności

3 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Firma Infovide-Matrix wraz z amerykańską spółką doradczo-analityczną Cutter Consortium przeprowadziły badania na temat innowacyjności przedsiębiorstw.

W projekcie uczestniczyło 119 organizacji z całego świata. Badanie ujawniło, że ok. 70% firm koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług na bazie istniejących technologii (proces określany jako Value Innovation). Odsetek firm realizujących ten model innowacji wielokrotnie przekracza procent przedsiębiorstw skupiających się na tradycyjnych działaniach badawczo-rozwojowych.

Z badań wynika również, że firmy skutecznie realizujące projekty innowacyjne posiadają kulturę organizacyjną inspirującą tego typu przedsięwzięcia oraz dysponują rozwiniętymi mechanizmami zarządzania procesem innowacyjnym.

Według badań, ponad 37% firm uznało, że ich projekty innowacyjne nie osiągnęły zamierzonych celów, a w przypadku wprowadzania przełomowych innowacji ponad 50% projektów zakończyła się porażką.
Liderzy innowacyjności coraz częściej reprezentują kompleksowe podejście do innowacji, unikając doraźnych rozwiązań (ad-hoc). Wykorzystują przy tym inicjatywy oddolne, odpowiednio wspierane przez kierownictwo. Jednocześnie warto podkreślić, iż dwukrotnie skuteczniej projekty innowacyjne realizują firmy posiadające silne działy badań i rozwoju (R&D).

Ponad 24% badanych firm mierzy niektóre aspekty efektywności procesu innowacyjnego, lecz z braku powszechnie dostępnych danych porównawczych (benchmarków) nie są one w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków z otrzymanych danych. To z kolei otwiera pole do działania dla instytucji naukowych i firm konsultingowych, mogących opracować własne techniki mierzące innowacyjność organizacji na rynku.