Google, Andrew Morton i Linux

7 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Andrew Morton, opiekun jądra Linuksa serii 2.6, pracuje od dzisiaj w Google.

Do nowych obowiązków Mortona należeć będzie… doglądanie jądra używanej do celów wewnętrznych korporacji własnej dystrybucji linuksa. Równocześnie będzie kontynował prace pilnowania rozwoju ogólnego linuksowego kernela.

Morton zdecydował się na pracę w Google po rozstaniu z poprzednim pracodawcą. Open Source Development Labs proponował mu opiekowanie się jądrem 2.6 z domu, Morton wolał jednak „prawdziwą” pracę, wykonywaną przy biurku i w towarzystwie innych osób.

Jednym z motywów przyjęcia propozycji Google były dla Mortona względy etyczne. Opiekun kernela chciał uniknąć zatrudnienia w firmie bezpośrednio zainteresowanej Linuksem, która mogłaby oczekiwać od niego wprowadzania korzystnych dla niej zmian do ogólnego jądra.