150 mln zł na polskie gry. NCBR zwiększyło budżet GameINN

Budżet IV konkursu GameINN ze względu na „ wysoki poziom projektów” został podniesiony do 154,3 mln zł. Tyle otrzymają polskie studia na tworzenie gier, która mają okazać się międzynarodowymi hitami.

GameINN to sposób na promowanie w Polsce biznesu tworzenia gier. Elektroniczna rozrywka ma stać się naszą narodową specjalnością w świecie, w którym najważniejsza staje się „gospodarka oparta o wiedzę”.

Program sektorowy prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Studia tworzące gry mogą się zgłaszać po wparcie w postaci dofinansowania projektu tworzenia innowacyjnych, obiecujących z komercyjnego punktu widzenia rozwiązań. Beneficjentem GameINN jest między innymi CD Projekt RED, który otrzymał kilkanaście milionów złotych na prace nad Cyberpunkiem 2077.

W 2020 roku, w IV konkursie, dotacje przyznano 43 podmiotom, w większości małych i średnich firmom. Ze względu na bardzo wysoki poziom, zdecydowano się na zwiększenie puli wsparcia o 50%, do poziomu 154,3 mln zł.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek pochwalił przedsiębiorców, którzy skorzystali z programu GameINN.

Program GameINN to doskonały przykład wykorzystania potencjału rodzimych twórców, który pozwolił branży gamedev dynamicznie się rozwijać w ostatnich latach. Efekty prac B+R są i będą wykorzystywane dla zwiększenia konkurencyjności całego sektora i poszczególnych, często małych firm, podnosząc jakość oferowanych produktów i usług. Ponad 470 mln zł wsparcia z NCBR to dobrze zainwestowane pieniądze i nasz wspólny wkład w budowanie marki Polski jako kraju ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych.

470 mln złotych to całość dotychczasowego wsparcia udzielonego w ramach czterech konkursów.

GameINN: pula dotacji zwiększona do 150 mln zł ze względu na wysoki poziom

Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej branży twórców gier i zaowocować powstaniem potencjalnych hitów na miarę Wiedźmina 3.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier video na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry. Odpowiednio przygotowana agenda badawcza programu sprzyja zgłaszaniu ciekawych i ambitnych propozycji. Program pozwala rodzimym innowatorom realizować nowatorskie projekty w obszarach takich jak m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji czy rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

GameINN jest skierowany do całej branży gier wideo, nie tylko do twórców gier. Dofinansowanie w programie otrzymały zarówno projekty takie jak „City Creation – kompleksowa technologia służąca do kreacji „żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym miasta o wielkiej skali” (Cyberpunk 2077 – CD Projekt RED), „Dostosowanie sposobu użytkowania i funkcjonowania gry „Car Mechanic Simulator” do możliwości rzeczywistości wirtualnej (VR)” (PlayWay) czy „Skonstruowanie nowych i rozbudowa już istniejących narzędzi i technik służących do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D na potrzeby najnowszych aplikacji interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości w ramach rozwijanej technologii Reality 51” (The Farm 51, World War 3 i Chernobylite).

Dodaj komentarz