Cisco zapowiada ekspansję

Dla Cisco Systems pozycja sieciowego lidera to za mało. Dyrektor John Chambers zapowiedział ekspansję na nowe rynki, nasilenie prac rozwojowych, inwestycję w technologie własne oraz zakupione od innych firm. Obecnie Cisco „żyje” głównie z ruterów i przełączników, ale rynek ten rozwija się dość powoli. Większy potencjał mają rozwiązania dla sieci domowych, dotyczące łączności bezprzewodowej, optycznej, sieciowych pamięci masowych, telefonii IP i bezpieczeństwa – na razie te sześć dziedzin ma 20-procentowy udział w przychodach Cisco. Chambers nie sprecyzował jakimi nowymi technologiami zajmie się teraz Cisco, ale wspomniał o rozwiązaniach dla centrów danych oraz sieci wielousługowych.

Dodaj komentarz