ATM wdroży Atmosferę w BOŚ

5 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W ostatnich dniach czerwca ATM podpisało z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę na dostarczenie licencji i wdrożenie systemu Atmosfera.

Autorskie rozwiązanie firmy ATM ma służyć wsparciu procesów zachodzących w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji Banku — przede wszystkim związanych z obsługą serwisową w obszarze IT. System zostanie wprowadzony w centrali Banku w Warszawie oraz jego 106 jednostkach terenowych na terenie całego kraju. Użytkownikami systemu będzie około 1700 pracowników Banku. To implementacja średniej wielkości.

Atmosfera ma już kilkadziesiąt dużych wdrożeń, głównie w telekomunikacji i mediach. Podpisany ostatnio kontrakt jest wzmocnieniem pozycji ATM jako dostawcy systemów dla sektora finansowego. Głównym atutem systemu jest jego elastyczność oraz skalowalność (w największych instalacjach system przetwarza nawet znacznie powyżej 100 tysięcy spraw miesięcznie).

Po uzyskaniu w grudniu 2006 roku certyfikatu PinkVerify Service Support — certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z zaleceniami ITIL (Information Technology Infrastructure Library) — ATM zanotował znaczący wzrost zainteresowania produktem. Atmosfera jest jedynym polskim systemem posiadającym certyfikat PinkVerify. Obecnie trwają rozmowy z kilkoma klientami i ATM spodziewa się następnych kontraktów jeszcze w tym kwartale.