Apelacja Microsoft odrzucona

17 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Unijny Sąd Pierwszej Instancji utrzymał w mocy orzeczenie z 2004 roku w sprawie nałożenia na Microsoft 497 mln euro kary za stosowanie praktyk monopolistycznych.
Postępowanie w sprawie apelacji Microsoftu trwało kilka lat. Trybunał Unii Europejskiej w Luksemburgu, po zapoznaniu się z argumentacją korporacji z Redmond, odrzucił apelację we wszystkich punktach.

Oznacza to, że Microsoft nie otrzyma zwrotu zapłaconej kary, ani dodatkowej grzywny w wysokości 280,5 mln euro, nałożonej na MS w zeszłym roku za opóźnianie wywiązania się z postanowień decyzji UE z 2004 roku.

Orzeczenie może mieć także wpływ na stosunek UE do najnowszego systemu operacyjnego Microsoft – Windows Visty.