ABG Ster-Projekt kupił Radcomp

ABG Ster-Projekt zawarł z Comp umowę kupna 567 tysięcy akcji spółki Producent Systemów Informatycznych Radcomp z Wrocławia.

Odkupione walory stanowią 66,9% kapitału i 78,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena sprzedaży wyniosła 5,45 miliona złotych. Należność zostanie zapłacona przez ABG Ster-Projekt w dwóch częściach do 30 czerwca 2007.

ABG Ster-Projekt podpisał porozumienie na mocy którego Comp złożył mu nieodwołalną ofertę kupna 4080 udziałów spółki Cryptotech z Krakowa, stanowiących 51% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników. ABG Ster-Projekt w terminie od 19 maja do 18 lipca 2007 może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty Comp. Łączna cena, którą Comp będzie zobowiązany zapłacić za udziały w przypadku przyjęcia oferty przez ABG Ster-Projekt, wynosi 4,1 mln złotych.

ABG Ster-Projekt jest spółką zależną od Prokom Software, który posiada 20,11% kapitału i głosów w Comp.

Dodaj komentarz