680 mln zł do wzięcia

20 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

680 mln zł na projekty dotyczące poprawy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw rozdysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przełomie 2006 i 2007 roku.

O pieniądze będzie można ubiegać się najprawdopodobniej od połowy listopada do początku stycznia 2007. Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tysięcy złotych.

Do połowy grudnia zainteresowane firmy mogą przesłać pracownikom PARP krótki opis projektów, które chcieliby dofinansować. Opis trzeba zamieścić na specjalnym formularzu (dostępnym na stronach internetowych PARP), a następnie odesłać do regionalnego punktu konsultacyjnego PARP (lista punktów także na stronach PARP).

Najbardziej premiowane będą projekty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, zwłaszcza w powiatach o wskaźniku bezrobocia przekraczającym 12%. Punkty będą przyznawane także za eksport i certyfikaty. Wsparcie ma otrzymać 600-1000 przedsiębiorstw.