5 mln zł kary dla PTK Centertel

3 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nałożyła na PTK Centertel (operator sieci Orange) karę w wysokości 5 milionów złotych za udzielanie niespójnych i nieprawdziwych informacji w ramach raportów niezbędnych do prowadzenia analiz rynkowych.

W trakcie prowadzonych analiz i wyznaczania przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie roamingu międzynarodowego w sieciach ruchomych Polska Telefonia Komórkowa Centertel udzieliła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej niespójnych i nieprawdziwych informacji. Dlatego w dniu 29 czerwca 2006 Prezes UKE Anna Streżyńska zdecydowała o nałożeniu na PTK Centertel kary pieniężnej w wysokości 5 mln zł. Wymierzona kara będzie stanowiła dochód budżetu państwa.

Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której dane dostarczane przez PTK Centertel Prezesowi UKE, w ramach prowadzonych postępowań, będą zweryfikowane, prawdziwe, pełne i spójne. Nałożona kara ma również w przyszłości zapobiec działaniom Spółki, które mogłyby doprowadzić do dalszego hamowania analiz rynkowych, a tym samym utrudniać rozwój konkurencji i zapewnienie użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.