McAfee Total Protection for Data

McAfee poinformowała o wprowadzeniu rozwiązania McAfee Total Protection for Data, które zapewnia całkowitą ochronę, pełną widoczność i kontrolę poufnych danych w dowolnym miejscu i czasie.

To nowe rozwiązanie o wysokiej skalowalności i scentralizowanym zarządzaniu jest wyposażone w funkcje szyfrowania punktów końcowych, sterowania urządzeniami oraz ochrony przed utratą danych (ang. data loss prevention, DLP).

Rozwiązanie McAfee Total Protection for Data zostało opracowane w odpowiedzi na rosnącą liczbę przepisów, które wymagają od przedsiębiorstw zapewnienia ochrony prywatności klientów oraz poufności danych. Firma McAfee chroni dane niezależnie od tego, jak są one używane, przechowywane i udostępniane oraz gdzie się znajdują. Klienci mają zapewnione wszechstronne monitorowanie i ochronę wszystkich kanałów komunikacji, w tym służbowej i prywatnej poczty elektronicznej, komunikatorów, przesyłania plików, współużytkowania plików w modelu P2P, usługi Web Mail i innych aplikacji. Funkcja szyfrowania punktów końcowych chroni firmy przed skutkami utraty lub kradzieży komputera.

Dzięki integracji z oprogramowaniem McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) rozwiązanie Total Protection for Data oferuje całkowicie zintegrowaną, kompleksową ochronę punktów końcowych. Klienci mogą wykorzystać istniejącego agenta oraz konsolę zarządzania w celu łatwiejszego wdrożenia rozwiązania, zarządzania nim i tworzenia raportów. Rozwiązanie jest dostosowane do bieżących potrzeb klientów, a w przyszłości może być odpowiednio rozbudowywane.

Funkcje scentralizowanego zarządzania politykami i ich egzekwowania sprawiają, że nadzór nad ochroną danych pozostaje w gestii specjalistów do spraw bezpieczeństwa, czyli dokładnie tam, gdzie powinien.

Szyfrowanie danych przez McAfee zapewnia ochronę zgodną z klauzulą Safe Harbor, tzn. przedsiębiorstwa są chronione przed ryzykiem publicznego ujawniania danych, stratami finansowymi, narażeniem reputacji marki, osłabieniem pozycji wśród konkurencji, utratą klientów oraz niezgodnością z przepisami. Dodatkowo funkcje szczegółowych audytów i logowania wraz z bogatym zestawem szablonów raportów i polityk ułatwiają firmom zachowanie zgodności z surowymi przepisami oraz stosowanie się do nich.

Dodaj komentarz