Backup Exec w nowej formie

6 lipca 2011 0 przez Marcin Kaczmarek

Symantec zapowiedział nowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych dla małych i średnich firm. Po raz pierwszy Backup Exec będzie dostępny w postaci oprogramowania, usługi chmurowej oraz urządzenia (appliance).

Jeśli chodzi o rozwiązania chmurowe, zapewni je usługa Symantec Backup Exec.cloud skierowana do małych firm lub oddziałów, które chcą odciążyć swoją infrastrukturę IT. Usługa będzie automatycznie chronić dane w stacjach roboczych i serwerach z systemem Windows poprzez proste tworzenie i przywracanie kopii zapasowych online. Tworzenie kopii może być uruchamiane na skutek zmiany plików lub według stałego harmonogramu. Jeśli wydarzy się awaria, usługa pozwoli łatwo przywrócić kluczowe zasoby i kontynuować działalność. Można też odzyskiwać pojedyncze, przypadkowo skasowane pliki.

Jesienią bieżącego roku na rynek mają także trafić gotowe urządzenia z oprogramowaniem Backup Exec, które będą skierowane do małych firm albo oddziałów większych przedsiębiorstw. Mogą być one zarządzane lokalnie, jak inne instalacje tego oprogramowania, a także zdalnie.

Backup Exec 2010 oferuje także inne, nowe możliwości. Technologia Symantec V-Ray usprawnia ochronę środowisk wirtualnych – pozwala łatwiej przeszukiwać, chronić i odzyskiwać maszyny wirtualne za pomocą tego samego rozwiązania, które chroni środowiska fizyczne. Backup Exec 2010 obsługuje teraz połączenia SSL między agentem a serwerem, oferując kolejną warstwę zabezpieczeń dla firm przesyłających kopie przez sieć WAN. Poza tym Symantec usprawnił integrację między archiwizacją a backupem, pomagając kontrolować koszty związane z pojemnością pamięci masowej i czasem przywracania danych.

Ponadto Symantec zapowiedział kilka zupełnie nowych rozwiązań dotyczących kopii zapasowych. Jedno z nich dotyczy sposobu wykorzystania "migawek" systemu. Obecnie ich tworzenie jest szybkie, ale odzyskiwanie pojedynczych plików jest bardzo czasochłonne, bo wiąże się z przywróceniem całego obrazu. Nowy model przywracania pozwoli łatwiej odzyskiwać pojedyncze pliki lub foldery. Ponadto Symantec chce wyeliminować problem okien czasowych dla backupu i wyznaczyć nowy standard przywracania dużej ilości danych dzięki nowej technologii, która ma działać 100 razy szybciej niż obecne rozwiązania.