Administrator dla ArcaVir 2008

27 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ArcaBit ogłosił, że do każdego pakietu ArcaVir powyżej 10 licencji dołączany jest bezpłatnie moduł administracyjny ArcaAdmin.

Moduł ArcaAdmin umożliwia nadzór nad pakietami ArcaVir nawet w bardzo dużych sieciach, efektywną wymianę danych pomiędzy serwerem zarządzania a zarządzanymi stacjami i zarządzanie konfiguracją pakietów ArcaVir z centralnej konsoli administracyjnej.

Z poziomu Administratora można także zapoznać się z informacjami o zdarzeniach mających miejsce w systemie oraz monitorować stan pracy pakietów ArcaVir, na wszystkich komputerach podłączonych do sieci.

Nowa wersja modułu została rozbudowana o dodatkowe mechanizmy zabezpieczające dostęp do danych o bezpieczeństwie sieci. Zoptymalizowany zostały mechanizmy przesyłania, przechowywania i przeglądania raportów i obsługi konfiguracji stacji w grupach. Nowa wersja modułu wspiera również systemy Windows Vista (w tym także edycje 64 bitowe).