Norma TCO Certified pozwala uniknąć ryzyka przy zakupie sprzętu IT

Najnowszy raport „Zrównoważona Rewolucja IT”, opracowany przez TCO Development – autora normy certyfikacyjnej TCO Certified, wskazuje nabywcom na całym świecie, jak dokładnie i skutecznie weryfikować niezbędne informacje przy zakupie sprzętu IT.

Raport „Zrównoważona Rewolucja IT”

Najnowsza edycja raportu TCO Development zawiera wskazówki, które pokazują firmom i instytucjom jak uniknąć ryzyka związanego z zakupem niecertyfikowanych, lub niewłaściwie certyfikowanych urządzeń IT.

Zaprezentowano też narzędzia, które pomagają zniwelować wspomniane ryzyko. Jest to swego rodzaju zbiór doświadczeń TCO Certified w tym zakresie. Uzupełniono go o opinie ekspertów reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, firmy zajmujące się audytem i logistyką.

Celem najnowszej edycji raportu TCO Development jest udostępnienie nabywcom narzędzi, które pozwolą uniknąć powszechnego ryzyka związanego ze zjawiskami „greenwash” i „bluewash” – w skrócie, fałszywymi oświadczeniami producentów bądź dostawców na temat ich oferty lub produktów. Zadbanie o odpowiednie certyfikacje daje każdej organizacji pewność, że zakupione urządzenia, takie jak komputery, monitory, drukarki czy urządzenia mobilne są nie tylko zgodne z deklaracjami producenta, ale też spełniają normy zrównoważonego rozwoju” – powiedziała Clare Hobby, Dyrektor w TCO Development.

Eko etykiety a TCO Certified

Eko etykiety pozwalają w procesie decyzyjnym uwzględnić czynnik zrównoważonego rozwoju. Ich użycie gwarantuje, że dany produkt spełnia wszystkie kryteria w tym zakresie. Chodzi o to, że przeszedł on obowiązkową niezależną weryfikację i jest zgodny z polityką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pozwala to firmom uniknąć wielu ryzyk, także tych zawartych w umowach z dostawcą.

W przypadku sprzętu IT problem jest bardziej złożony. Chodzi o zaawansowanie technologiczne produktów, zastosowane w nich materiały i podzespoły. Istnieje powszechne, błędne przekonanie, że większość uznanych ekoznaków obejmuje obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności z kryteriami. Tak nie jest.

Najlepszą praktyką jest niezależna weryfikacja wszystkich kryteriów dla każdego produktu. Dotyczy to także fabryk montażu końcowego i właściciela marki – przed i po certyfikacji produktu. Bez żadnych wyjątków. Takim certyfikatem jest TCO Certified.

Bazowanie jedynie na dostarczonych przez sprzedawcę informacjach i brak możliwości niezależnej ich weryfikacji może narażać nabywców na większe ryzyko finansowe i w konsekwencji utratę reputacji” – powiedział Felice Alfieri, specjalista ds. polityki zgodności (Policy Officer) w Komisji Europejskiej.

TCO na rzecz zrównoważonego środowiska pracy

Organizacja TCO dążyła do zwiększenia tempa zrównoważonej produkcji. Egzekwowanie nowych praktyk w gigantycznym sektorze technologicznym rozsianym na kilku kontynentach wymagało bardziej efektywnych metod niż te, które dotychczas wdrożono.

W 2018 roku spółka uruchomiła Listę Akceptowalnych Fabryk certyfikowanych normą TCO Certified (TCO Certified Accepted Factory List). Od momentu jej uruchomienia aż 32 fabryki zostały z niej usunięte. Większość z powodu braku zaangażowania w kryteria TCO Certified.

W ogólnym ujęciu standard zakładów pracy znacznie się poprawił – są bardziej bezpieczne. Coraz więcej fabryk stara się również spełnić bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie audytów. Chcą dzięki temu poprawić swój marker ryzyka na liście zaakceptowanych zakładów produkcyjnych certyfikowanych przez TCO.

Jest niezwykle ważne, aby w trakcie procesu zamówień organizacje miały możliwość otrzymywania certyfikacji związanych z wpływem zamawianych produktów na ochronę środowiska i społeczeństwo, włączając w to łańcuch dostaw i jego pracowników” – powiedziała Clare Hobby.

Raport wskazuje, że fabryki dążące do uzyskania zgodności z normą TCO Certified muszą poprawić kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników. Dodatkowo muszą zapewnić pracownikom ilość godzin pracy zgodną z prawem. Ważna jest też praca nad świadomością kierownictwa w zakresie wymogów odpowiedzialności społecznej.

Nawet w regularnie audytowanych fabrykach często występują pewne odstępstwa od kryteriów TCO Certified, tzw. niezgodności. Ważne jest, aby właściciel marki czy zakładu produkcyjnego był zaangażowany i zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych. Tylko taki system odpowiedzialności i dialogu zapewnia długotrwałą poprawę warunków w fabryce.

W przypadku stwierdzenia niezgodności ustala się plan działań korygujących z jasno określonym terminem ich usunięcia. Fabryki, które nie wdrożą tych działań naprawczych na czas, nie będą mogły produkować certyfikowanych produktów.

Miliony pracowników w łańcuchu dostaw często borykają się z niskimi płacami, niebezpiecznymi warunkami pracy, są też nierzadko pozbawieni ochrony socjalnej. Jest to wyraźnie widoczne w branży IT” – powiedział Parul Sharma, Dyrektor Generalny (CEO) w Academy for Human Rights in Business.

Kluczowe kwestie przy wyborze dostawcy sprzętu IT

W Raporcie wyodrębniono 3 najważniejsze kwestie pozwalające zweryfikować dostawcę sprzętu IT.

  1. Czy oznaczenie zawiera aktualne kryteria w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw?
  2. Czy oznaczenie zawiera obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności?
  3. Czy oznaczenie zawiera informację o odpowiedzialności producenta/branży i ewentualnych konsekwencjach wynikających z niezgodności?

Pełną wersję raportu można pobrać klikając ten adres Impacts & Insights 2021: Navigating the Sustainable IT Revolution.

Źródło: TCO

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x