Komisja Europejska za zwiększeniem udziału UE w produkcji układów scalonych

Komisja Europejska zaproponuje na początku lutego European Chips Act, który wzmocni europejską infrastrukturę produkcji układów scalonych.