XII Forum Teleinformatyki

12 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Platformy powszechnych usług elektronicznych w budowie społeczeństwa informacyjnego będą tematem XII Forum Teleinformatyki, któe odbędzie się w dniach 21-22 września w Legionowie.

Forum składa się z trzech sesji i tzw. kotła dyskusyjnego nt. „Planu Informatyzacji Państwa” opracowywanego przez MSWiA. W ramach pierwszej sesji, nazwanej „społeczeństwo informacyjne – prawo, koncepcje, instrumenty” odbędą się dwie autorskie prezentacje dotykające samej istoty pojęcia – Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego i Roberta
Gwiazdowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sesja druga – „Platformy usług elektronicznych – koncepcje, technologie, narzędzia, bezpieczeństwo” – to okazja do zaprezentowania koncepcji platform i istniejących na rynku bezpiecznych narzędzi oraz technologii wspierających ich projektowanie i implementację. Dopełnieniem programu forum jest ostatnia sesja, „Platformy usług elektronicznych – prawo, organizacja, koszta, doświadczenia”, w ramach której odbędą się prezentacje bazujące na uogólnionych materiałach eksperckich lub na doświadczeniach z funkcjonowania konkretnych platform.

Wystąpienia odniosą się do formułowanych publicznie zagrożeń i wątpliwości dotyczących podstaw prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych realizacji platform usług elektronicznych. W tym problemy prawnej i organizacyjnej równoważności
procedur tradycyjnych i tych realizowanych drogą elektroniczną.
Zwieńczeniem konferencji będzie kocioł dyskusyjny: „Plan Informatyzacji Państwa”. Podstawą do dyskusji będą wystąpienia na temat konstrukcji oraz głównych założeń Planu (dr inż. Grzegorz Bliźniuk, Podsekretarz Stanu MSWiA),
wybranych aspektów przygotowania Planu (dr inż. Zbigniew Olejniczak, Przewodniczący Rady Informatyzacji) oraz wnioski i oceny środowiskowe z PIIT (dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Izby), z konferencji Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w Zakopanem (mgr inż. Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia) i XVIII Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku (mgr inż. Jerzy
Nowak, Oddział Górnośląski PTI, Sekretarz Generalny Konferencji).

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 890 zł + VAT. Dokładny program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oicjalnej witrynie Forum – www.forumti.pl.