Światowe trendy w ochronie prywatności

ISSA Polska, stowarzyszenie non-profit zajmujące się ochroną systemów informacyjnych, zaprasza na seminarium.
Szkolenie „Światowe trendy w ochronie prywatności” odbędzie się 17 maja br. o godzinie 17.30 w siedzibie Telekomunikacji Polskiej SA w Warszawie przy ul. Twardej 18, w sali 3.39.

Tematyka ochrony prywatności jest w Polsce obecna od niedawna, jednak w innych krajach ma znacznie dłuższą historię. Podczas prezentacji przedstawione zostaną światowe trendy w zakresie ochrony prywatności poparte przykładami zarówno obecnych, jak i przeszłych spraw sądowych. Przedstawiona zostanie analiza sytuacji prawnej w Polsce oraz w innych krajach, wskazane też zostaną główne zagrożenia dla organizacji związane z tematyką ochrony prywatności.

Seminarium należy do cyklu comiesięcznych seminariów na tematy szeroko związane z bezpieczeństwem informatycznym, które odbywają się w trzecią środę każdego miesiąca. Kolejne spotkanie planowane jest na 21 czerwca.

Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Dodaj komentarz