Przyjdź po bezpłatne know-how, czyli spotkanie dla e-przedsiębiorców we Wrocławiu

5 sierpnia 2009 r. we Wrocławiu, eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będą radzili przedsiębiorcom z całej Polski jak pozyskiwać dotacje z UE na e-biznes. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich osób zainteresowanych praktyczną wiedzą o możliwościach jakie niesie ze sobą Działanie 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem spotkania jest promocja Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – działanie 8.1 Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W trakcie
spotkania uczestnicy dowiedzą się kto, na jakie projekty oraz w jakiej
wysokości może uzyskać unijną dotację oraz jak unikać błędów przy
wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

We wrześniu rusza trzeci w tym
roku nabór wniosków na dofinansowanie e-usług i na rozwój współpracy
typu B2B. Na spotkaniu chcemy wyjaśniać wątpliwości przedsiębiorców,
które mogą powstrzymywać ich przed zgłaszaniem się po dotacje
– mówi
Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Spotkanie informacyjne „Unijne dotacje na rozwój e-biznesu" odbędzie
się w Centrum Konferencyjnym Cuprum Novum, sala Cuprum, we Wrocławiu w
dniu 5 sierpnia 2009 r. (środa) – początek o godz. 10.00. Udział jest
bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie
www.web.gov.pl, gdzie znajduje się również program spotkania. Liczba
miejsc jest ograniczona.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach
działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się
ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie
dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty
zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia
dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne
rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach
działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów
informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że
wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą
liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln
zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji,
objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.

 

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach
Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz