Premier przedstawi Wędkę Technologiczną

Jarosław Kaczyński, reprezentanci ministerstw i agencji rządowych oraz rynku kapitałowego będą uczestniczyć w najbliższy czwartek (9 listopada) w prezentacji programu Wędki Technologicznej.

Spotkanie odbędzie się w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Gospodarki przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.30 od wystąpienia premiera Jarosława Kaczyńskiego na temat znaczenia wdrożeń i komercjalizacji polskiego know-how dla rozwoju gospodarki.

Wędka Technologiczna to program, którego założeniem jest pomoc finansowa we wdrażaniu do praktycznego wykorzystania myśli technicznej powstałej w polskich ośrodkach badawczych i rozwojowych. Miesiąc temu projekt otrzymał zapewnienie o wsparciu przez państwo kwotą 300 mln złotych, program będzie się też ubiegał o środki z Unii Europejskiej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz zachowanie procedur bezpieczeństwa, organizatorzy proszą o możliwie szybkie potwierdzanie swojej obecności pod adresem mailowym integracja@univ.szczecin.pl, telefonicznie (091) 444 18 41/ 444 21 58 lub faxem (091) 444 21 65. Poniżej agenda spotkania.
Początek konferencji: 11:30

Wystąpienia:

Jarosław Kaczyński (Premier RP): Znaczenie wdrożenia i komercjalizacji polskiego know-how dla rozwoju gospodarki

Teresa Lubińska (Sekretarz Stanu w KPRM): Wędka Technologiczna, międzyresortowe podejście do wdrożenia i komercjalizacji polskiego know-how

Kazimierz Marcinkiewicz (Prezydent Miasta Warszawy) Wykorzystywanie Wędki Technologicznej na przykładzie Parku Technologicznego w Warszawie

Krzysztof Kurzydłowski (Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Realizacja programu Wędka Technologiczna ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Kaczmarek (Wiceminister Gospodark)iNarzędzia wspierające rozwój wysokich technologii i innowacji przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Nowakowski (Wiceminister Rozwoju Regionalnego) Dotacje z funduszy strukturalnych dla projektów innowacyjnych oraz wysokich technologii

Wojciech Kuryłek (Prezes BGK) Bank Gospodarstwa Krajowego jako fundusz zasilający fundusze inwestujące w projekty Wędki Technologicznej

Ludwik Sobolewski (Prezes GPW) Wsparcie projektów programu Wędki Technologicznej ze strony Warszawskiej Giełdy

Danuta Jabłońska (Prezes PARP) Realizacja programu Wędka Technologiczna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Paweł Brzezicki (Prezes ARP) Realizacja programu Wędka Technologiczna ze strony ARP i Fundacji Fire

13:00 Przerwa kawowa

13:30 Dyskusja plenarna na temat wytycznych programu Wędka Technologiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *