Nowe szkolenia Compendium

2 września 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Compendium Centrum Edukacyjne wprowadza do oferty 8 nowych, autorskich kursów w zakresie bezpieczeństwa IT.

Nowe kursy poruszają tematykę związaną z zasadami tworzenia dokumentu jakim jest polityka bezpieczeństwa firmy, analizą ryzyka, budową lub przebudową systemu bezpieczeństwa informacji dla osiągnięcia zgodności z normą PN 27001, jak również z zasadami organizowania i prowadzenia badań technicznych stanu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

Szkolenia umożliwiają także przygotowanie do sformułowania warunków i następnie oceny ofert na realizację audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapoznają również z procesem przygotowania firmy/instytucji do przeprowadzenia audytu. Kursy dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej pionu informatyki, które pozwalają na dokonywanie możliwie obiektywnej oceny poprawności realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego firmy lub instytucji.

Szkolenia obejmują zarówno aspekty teoretyczne, jak również ćwiczenia i warsztaty umożliwiające uczestnikom kursu praktyczne zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami.