Novell: bezpłatne szkolenia przez Internet

Novell zaprasza wszystkich chętnych do udziału w prowadzonych przez Internet szkoleniach, adresowanych do zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem systemów.

Pierwsze ze szkoleń, „Open up to password peace through automated workflow”, odbędzie się 27 lutego w godz. 15:00-16:00.
Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy (m.in. w oparciu o rzeczywiste przykłady): jak wdrożyć koncepcję zarządzania tożsamością z uwzględnieniem specyfiki różnego typu procesów biznesowych; jak zautomatyzować ogólne procesy biznesowe w oparciu o mechanizmy workflow wbudowane w Novell Identity Manager 3.0.

Szkolenie numer dwa, „Open up to Password – Bring enterprise password management under your control”, zaplanowane jest na 8 marca, godz. 15:00-16:00. Będzie można dowiedzieć się z niego, jak wdrożyć reguły centralnego zarządzania hasłami, by skuteczniej chronić użytkowników w całej firmie, uprościć administrację hasłami, obniżyć związane z tym koszty stosując oparte na zarządzaniu tożsamością moduły kontroli dostępu do zasobów i zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz
zautomatyzować proces zaopatrywania (provisioning) użytkowników.

Ostatnie ze szkoleń, „One password. Full security. No broken glass.”, zaplanowane jest na 28 marca, godz. 15:00-16:00.
Uczestnicy dowiedzą się, jak zastosować praktyczne rozwiązanie single sign-on , które będzie współpracować z wszystkim używanymi systemami i nie będzie wymagało specjalistycznego sprzętu; rozbudować rozwiązanie single sign-on o obsługę aplikacji starszego typu oraz nowoczesnych aplikacji webowych; uniknąć typowych pułapek związanych z posiadanym środowiskiem IT i procesami biznesowymi w firmie.

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim i są bezpłatne – jedynym warunkiem udziału jest rejestracja.

Dodaj komentarz