Międzynarodowa Konferencja „e-biznes Polska-Ukraina 2006”

28 kwietnia 2006 0 przez Dawid Frankowski

W Warszawskim hotelu Hyatt Regency 1 czerwca 2006 roku odbyć się ma Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza „e-biznes Polska-Ukraina 2006” organizowana przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Konferencja będzie miała na celu wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami administracji rządowych i przemysłu informatycznego Polski i Ukrainy. Tematem przewodnim będzie omówienie warunków rozwoju i współpracy branży teleinformatycznej w obu krajach.
Impulsem do zorganizowania Konferencji „e-biznes Polska-Ukraina 2006” był sukces Międzynarodowych Targów „Informatyka i Łączność 2005”, które odbyły się w Kijowie w październiku 2005 r. Podczas spotkania planowane jest omówienie m.in. polskich doświadczeń w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze w zakresie nowoczesnych technologii, narodowe programy rozwoju eksportu, programy i środki pomocowe, rynek teleinformatyczny na Ukrainie, prawne regulacje importu i eksportu towarów i usług, instrumenty wsparcia, pierwsze doświadczenia ze współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie teleinformatyki.

Szczegółowych informacji na temat konferencji można uzyskać pod numerem: 022 628 90 12