Microsoft zorganizował Światowy Dzień Walki z Piractwem

22 października 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

Microsoft zorganizował Światowy Dzień Walki z Piractwem, w trakcie którego zostało zainicjowanych kilkanaście programów edukacyjnych oraz akcji służb państwowych w 49 krajach świata, w tym w Polsce. W ramach działań podjętych w naszym kraju, Koalicja Antypiracka we współpracy między innymi z Microsoft kontynuuje drugi etap kampanii „Bądź oryginalny”, skierowanej do szkół ponadpodstawowych. Celem akcji, na którą złożą się spotkania zorganizowane dla około 1000 uczniów, ma być przybliżenie młodzieży zagrożeń związanych z korzystaniem z nielegalnych utworów i oprogramowania.

 

Polski oddział Microsoft konsekwentnie wspiera działania prawne wszczęte przez służby ścigania i polskie Ministerstwo
Finansów przeciwko osobom oskarżanym o udostępnianie pirackich wersji
oprogramowania Microsoft za pośrednictwem sieci P2P.

22 października w Warszawie polski oddział Microsoft zorganizował seminarium dla ekspertów dotyczące identyfikacji wysokiej jakości
podróbek oprogramowania. Wzięli w nim udział biegli sądowi i
przedstawiciele organów ścigania z całego kraju. Dodatkowe informacje na temat właściwej identyfikacji produktów Microsoft dostępne są pod adresem http://www.microsoft.com/poland/piratnie/pid/default.mspx.

Celem Światowego Dnia Walki z Piractwem ma być walka ze zorganizowanym
handlem nielegalnym oprogramowaniem. Programy zainaugurowane w ramach
inicjatywy obejmują kampanie, których celem ma być budowanie świadomości
dotyczącej praw własności intelektualnej, współpracę z partnerami
handlowymi, organizowanie for edukacyjnych, szkolenia dla służb
poszczególnych państw oraz podejmowanie nowych kroków prawnych
przeciwko osobom podejrzewanym o fałszerstwa i piractwo komputerowe.

Działania te są elementem strategii firmy Microsoft, w ramach której
firma współpracuje z różnorodnymi społecznościami, agencjami rządowymi
i służbami państwowymi na całym świecie w celu zapewnienia ochrony
klientom i partnerom oraz promowania wartości majątku intelektualnego
jako czynnika pobudzającego innowacyjność.

Z przypuszczeń Microsoft wynika, że na ponad jednej trzeciej komputerów osobistych na świecie zainstalowane
jest oprogramowanie pirackie, nielegalne lub nie posiadające licencji.
Jak twierdzi Gigant z Remond, przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem ponoszą wskutek szeroko
rozpowszechnionego piractwa znaczne straty – w 2007 roku straty
gospodarcze z tego tytułu w skali całego świata miały wynieść około 50
miliardów $.