Microsoft: wdrażanie zaawansowanych rozwiązań bazodanowych

Microsoft zaprasza do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu wykorzystaniu SQL Server, jako platformy do obsługi aplikacji krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie funkcjonalność Data Mining (drążenia danych), porównane różne metody zapewnienia wysokiej dostępności baz danych oraz zademonstrowane sprawen przeprowadzenie migracji ze starszej wersji SQL Server do najnowszej. Współorganizatorzy, firmy Hewlett-Packard i Intel, przedstawią korzyści z wykorzystania SQL Server na serwerach HP Integrity z Intel Itanium.

Spotkania odbędą się w czterech polskich miastach: Wrocławiu (21 marca), Krakowie (22 marca), Gdańsku (27 marca) oraz Poznaniu (29 marca). Na spotkanie Microsoft zaprasza Menedżerów i Specjalistów IT, odpowiedzialnych za wybór platformy bazodanowej dla przedsiębiorstw.

Szczegółowa agenda seminarium oraz rejestracja online znajduje się na tej witrynie.

Dodaj komentarz