Linux Techshare Discovery Workshop

8 maja 2006 0 przez Dawid Frankowski

7 czerwca 2006 roku odbyć się mają warsztaty Linux Techshare Discovery Workshop. Warsztaty mają za zadanie omówić raporty i analizy (TCO, ROI, SWAT), które oceniają zagrożenia i korzyści wynikające z migracji do platformy Linux. Całość dotyczy metodologii LINUX Discovery Workshop (LDW), w obrębie której dokonuje się wspomnianej migracji.
Linux Discovery Workshop przygotowują przedsiębiorstwa do procesu migracji w ramach systemów open source. Podczas praktyk udostępnione zostaną produkty, rozwiązania i usługi linuksowe. Spotkanie będzie trwało 2 dni w Konstancinie.