Jesienna edycja Akademii PARP

We wrześniu i październiku kolejne osoby będą mogły wziąć udział w szkoleniach z zakresu e-learningu w ramach Akademii PARP.

Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała całkowicie darmowe szkolenie dla wszystkich
tych, którzy chcą zostać w przyszłości mentorami, czyli opiekunami podobnych szkoleń.

Zgodnie z założeniami projektu, szkolenia dla szkół i uczelni publicznych są w 100% dofinansowane przez EFS. Uczelnie niepubliczne i firny szkoleniowe mogą zgłaszać się na dofinansowane w 80% szkolenia, dostępne w 3 różnych wariantach tematycznych.

Akademia PARP przygotowała sesje „Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski”, „Treści szkolenia w formule
on-line” i „E-learning stymulatorem przedsiębiorczości i innowacyjności w MSP”.

Dodaj komentarz