Intel: Craig Barret, prezes firmy z Santa Clara otwiera targi CeBIT 2009

3 marca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Prezes firmy Intel Corporation Craig Barrett wezwał dziś branżę technologiczną oraz światowe rządy do wprowadzania innowacji i inwestowania w technologie w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz rozwiązania globalnych problemów. Barret określił innowacyjność i technologię mianem „kręgosłupa współczesnej gospodarki” i powiedział uczestnikom targów CeBIT 2009, że inwestycje w technologię informatyczno-komunikacyjną (ICT) zapewnią dobrą koniunkturę gospodarczą w czasach cyfrowej transformacji.

Istnieją trzy wyznaczniki konkurencyjności narodów – powiedział Barret
na otwarcie największej światowej imprezy technologicznej. – Inwestowanie w edukację przynosi zysk w postaci wykształconych ludzi.
Inwestowanie w badania i rozwój przynosi zysk w postaci dobrych
pomysłów. Wreszcie stworzenie właściwego środowiska pozwala
wykształconym ludziom rozwijać dobre pomysły. Prowadzi to do stymulacji
rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz powstawania
nowych możliwości, w tym przyszłej współpracy między sektorem
prywatnym, rządami i instytucjami akademickimi
.

Barrett wyciągnął te wnioski z obserwacji, jakie poczynił podczas wizyt
w ponad 30 krajach w charakterze ambasadora technologii oraz prezesa
Globalnego Sojuszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz ICT i Rozwoju. – Kraje, które mądrze inwestują w technologie, są lepiej przygotowane na
te wyzwania, natomiast te, które ignorują lub opóźniają inwestycje, są
coraz bardziej narażone na to, że znajdą się w niekorzystnym
położeniu
. – stwierdził Barrett

W bieżącym światowym klimacie gospodarczym myślenie długoterminowe
staje się ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem
– powiedział Barrett. – Dziś kładziemy fundament pod przyszły rozwój. Wiele narodów i firm
próbuje wydobyć się z recesji przez oszczędzanie. Dużo lepszym pomysłem
są jednak inwestycje
.

Barrett uważa, że inwestowanie w nowe pomysły i wynalazki nie tylko
stymuluje tworzenie nowych miejsc pracy, ale również zwiększa
produktywność, prowadzi do wykorzystania nowych postaci energii oraz
jej rozważniejszego zużycia, polepsza opiekę zdrowotną i zapewnia
klientom więcej korzyści za mniejszą cenę.
Podkreślił potrzebę inwestowania w edukację, zwłaszcza w krajach
rozwiniętych, w których gospodarka opiera się w coraz mniejszym stopniu
na produkcji, a w coraz większym na wiedzy. Powiedział też, że kraje
rozwijające się powinny rozszerzyć użycie komputerów, internetu i
innych technologii w szkołach, aby lepiej przygotować młodych ludzi do
konkurowania o pracę w XXI wieku.
Według Barratta inwestycje w edukację są szczególnie ważne, dlatego że
w krajach rozwijających się ponad 75 milionów dzieci w wieku szkolnym
nie uczęszcza do szkoły i potrzebuje pomocy, aby uzyskać dostęp do
kształcenia.

Jedną z najbardziej udanych inwestycji Intela w edukację jest program
szkoleń dla nauczycieli Intel Teach, który uczy integrowania
technologii z programem szkolnym. Kursy Intel Teach ukończyło ponad
milion europejskich nauczycieli. W samych Niemczech ponad połowa
wszystkich nauczycieli wzięła udział w programie, który jest oferowany
w każdym niemieckim kraju związkowym, a 89 procent twierdzi, że w
wyniku szkolenia wykorzystuje technologię w nauczaniu.

„Nic nie przebije inwestowania w mądrych ludzi i dobre pomysły”,
powiedział Barrett. Dodał, że partnerstwa rządowo-biznesowe mają
kluczowe znaczenie dla promocji nowych rozwiązań i stawiania czoła
globalnym wyzwaniom.

 

CeBIT to największe na świecie targi branży informatycznej i
komunikacyjnej, które odbywają się już od 23 lat. 6-dniowa impreza ma
przyciągnąć wystawców z ponad 75 krajów i niemal pół miliona gości z
całego świata.


Źródło: Intel