Forum „Copyright Levies & DRM”

14 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji organizuje konferencję poświęconą projektowi dyrektywy UE dotyczącej zarządzenia prawami autorskimi. Forum odbędzie się 20 lipca w Hotelu Sofitel Victoria, Sala Belweder, Warszawa, ul. Królewska 11.

W Komisji Europejskiej dojrzewa dyrektywa, która zmieni obowiązujący obecnie system opłat od nośników i urządzeń kopiujących informację z tytułu ochrony praw autorskich twórców (Copyright Levies) na system opłat pobieranych bezpośrednio od użytkowników tych utworów (DRM – Digital Rights Management). Rewolucjonizując systemy rozliczeń i tworząc zupełnie nowy rynek oprogramowania i sprzętu dyrektywa ta spowoduje zasadniczą zmianę układu sił pomiędzy twórcami i dostawcami treści i dostawcami nośników informacji.

Stosowany obecnie – również w Polsce – system zryczałtowanych opłat budzi wiele kontrowersji. Wpływając na ceny urządzeń kopiujących i nośników informacji system ten zniekształca rynek i ogranicza jego rozwój. Roczny obrót środkami wpływającymi z tego tytułu do kas europejskich organizacji zarządzania prawami autorskimi (ich system i stosowane praktyki również bywają przedmiotem intensywnej krytyki) jest szacowany na ponad miliard euro. W skrajnej interpretacji system Copyright Levies bywa określany jako „haracz”.

System DRM, proponowany w miejsce Copyright Levies, wydaje się być bardziej zgodny z duchem prawa („płaci ten, kto korzysta z nabytego utworu”). Budzi on jednak silne obawy m.in. z pozycji ochrony praw jednostki. O tym, czym jest i czym nie jest DRM i jakie skutki może pociągnąć jego implementacja, będą rozmawiać uczestnicy Forum PIIT – „Copyright Levies &
DRM”. W Forum, prowadzonym przez prezesa PIIT dr inż. Wacława Iszkowskiego, wezmą udział m.in. zaproszeni eksperci: Irena Bednarich (HP Europe), Izabela Kubaś (Tech Data Polska) i Michał Jaworski (Microsoft).