Europejski portfel tożsamości cyfrowej

Komisja Europejska zaproponowała wytyczne, aby stworzyć europejski portfel tożsamości cyfrowej, dostępny dla wszystkich obywateli, rezydentów i przedsiębiorstw w UE.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej

Europejski portfel tożsamości cyfrowej sprawi, że wystarczy kliknięcie w telefonie, a obywatele będą mogli udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Będą mieli dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie.

Bardzo duże platformy będą zobowiązane do akceptowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej na wniosek użytkownika, na przykład w celu udowodnienia wieku. Korzystanie z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej będzie zawsze wyborem użytkownika.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała – „Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam wykonywać te same czynności w każdym państwie członkowskim, bez dodatkowych kosztów i przeszkód. Może to być wynajem mieszkania lub otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem pochodzenia. Można tego będzie dokonywać w sposób bezpieczny i przejrzysty. Będziemy więc mogli zdecydować o tym, ile informacji na swój temat chcemy przekazać, komu i w jakim celu. Jest to niepowtarzalna okazja, by jeszcze bardziej doświadczyć życia w Europie i bycia Europejczykami.”

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział – „Obywatele UE oczekują nie tylko wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Również chcą wygodnego sposobu komunikacji z administracjami krajowymi, np. w celu złożenia deklaracji podatkowej czy zarejestrowania się na uniwersytecie europejskim – czyli w przypadkach, gdy wymagana jest formalna identyfikacja. Europejskie portfele tożsamości cyfrowej zaoferują nową możliwość przechowywania i wykorzystywania danych dotyczących wszelkiego rodzaju usług. Od odprawy na lotnisku po wynajem samochodu. Chodzi o zapewnienie konsumentom możliwości wyboru. Nasze europejskie przedsiębiorstwa, duże i małe, również skorzystają z tej tożsamości cyfrowej. Będą mogły oferować szeroki zakres nowych usług, ponieważ wniosek oferuje rozwiązanie dla bezpiecznych i zaufanych usług identyfikacji.”

Europejskie ramy tożsamości cyfrowej

Państwa członkowskie, na mocy nowego rozporządzenia, zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele. Dzięki nim będą mogli łączyć swoją krajową tożsamość cyfrową z dowodem uwierzytelniającym inne dane osobowe (np. prawo jazdy, dyplomy, rachunek bankowy itp.). Portfele mogą być oferowane przez organy publiczne lub podmioty prywatne pod warunkiem ich uznania przez państwa członkowskie.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi.

Europejska tożsamość cyfrowa

Dostępna dla każdego, kto chce z niej korzystać – Z europejskiej tożsamości cyfrowej będą mogli skorzystać wszyscy obywatele i mieszkańcy UE, którzy będą tego chcieli, a także unijne przedsiębiorstwa.

Powszechnie stosowana – Europejskie portfele europejskiej tożsamości cyfrowej mogą być powszechnie wykorzystywane jako sposób identyfikacji użytkowników lub uwierzytelnienia określonych danych osobowych, w celu zapewnienia dostępu do publicznych i prywatnych usług cyfrowych w całej Unii.

Użytkownicy kontrolujący swoje dane – Dzięki europejskim portfelom tożsamości cyfrowej można będzie wybrać, jakie aspekty tożsamości, dane i certyfikaty będą udostępniane stronom trzecim, a także śledzić postępowanie z nimi. Dzięki kontroli użytkowników udostępniane będą wyłącznie niezbędne informacje.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do września 2022 r. oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. Dzięki nim mamy szansę wdrożyć Europejski portfel tożsamości cyfrowej w jak najkrótszym czasie.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz