Czwarta edycja Security Days

Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Novell Polska organizuje ogólnopolski turniej Security Days.

Celem imprezy jest promowanie tematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych, a w szczególności świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwej konfiguracji systemów. Poprzednie edycje turnieju cieszyły się popularnością rosnącą z roku na rok – zorganizowany w ub.r. III Turniej zgromadził 620 uczestników, głównie informatyków zajmujących się administrowaniem sieci oraz studentów i entuzjastów informatyki.

Zadaniem uczestników będzie wykazanie się wiedzą z zakresu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wirtualnej firmy Top$ecurity. Udział we współzawodnictwie wymaga umiejętności zastosowania metod weryfikacji stanu bezpieczeństwa systemów, znajomości strategii zabezpieczeń sieci komputerowych oraz sprawności w identyfikowaniu zagrożeń występujących w firmowym środowisku informatycznym. Swoje praktyczne umiejętności uczestnicy będą musieli wykazać w konfrontacji z realnym, specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym serwerem.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają audytorów sieci komputerowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów sieci komputerowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz osoby zainteresowane zabezpieczeniami i audytem systemów informatycznych.
Rejestracji udziału w turnieju można dokonać w dniach 4-17 września na stronie www.securitydays.pl, gdzie znajdują się również aktualizowane na bieżąco szczegółowe informacje na temat imprezy. Eliminacje do konkursu zostaną rozegrane za pośrednictwem Internetu w dniach 18-22 września, natomiast etap finałowy rozpocznie się 30 września o godzinie 10:00 w pracowniach komputerowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Dodaj komentarz