Certyfikaty ABW dla szkoleń Compendium CE

ABW rekomenduje kursy Compendium CE jako szkolenia podstawowe dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jednostka Certyfikująca Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW przyznała świadectwa autoryzacji szkoleniom „Projektowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z normą PN-ISO/IEC 17799:2003” oraz „Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych”.

Certyfikowane przez DBTI ABW szkolenie „Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych” zapewnia poznanie technik zabezpieczania transmisji danych w sieciach bezprzewodowych. Omawia standardy transmisji bezprzewodowej oraz przedstawia je w praktycznych konfiguracjach. Ponadto w trakcie szkolenia prezentowane są narzędzia do monitorowania i analizy sieci bezprzewodowych.

Szkolenie „Projektowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z normą PN-ISO/IEC 17799:2003” dotyczy ochrony informacji w przedsiębiorstwach. Dodatkowo obejmuje praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami i skutecznymi sposobami ochrony zasobów sieciowych. Szeroki program szkolenia obejmuje planowanie, eksploatację i utrzymanie systemów informatycznych, organizację systemów bezpieczeństwa czy szyfrowanie informacji.

Dodaj komentarz