BEA udostępnia pakiet szkoleń SOA dla Kadry Zarządzającej

Pakiet SOA for Executives zaprojektowano z myślą o umożliwieniu kadrze zarządzającej inwestowania w architekturę SOA i inicjowania zmian w kierowanych przez nią firmach lub instytucjach.

„Wielu członków kadry zarządzającej infrastrukturą informatyczną poszukuje wytycznych w zakresie rozwiązywania naglących kwestii dotyczących architektury SOA w kontekście biznesowym i organizacyjnym, w tym zmian funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, procedurach i politykach zarządczych oraz kwestiach związanych z pozyskiwaniem funduszy” – powiedziała Sandra Rogers, dyrektor odpowiedzialny za badanie SOA w firmie IDC – „Korzystanie z doświadczeń kolegów i sprzedawców zaangażowanych w realizację różnych inicjatyw może przynosić korzyści, ponieważ dyrektorzy ds. informatycznych zajmują się kwestiami dotyczącymi zarządzania zmianami w kwestiach dotyczących zarówno zasobów ludzkich jak i technologii”.

W skład zestawu nowych usług wchodzą usługi doradcze: forum organizacyjne i zarządcze dla kadry zarządzającej na temat rozpoznawania priorytetów w ramach architektury zorientowanej na usługi oraz przydzielania funkcji i obowiązków oraz warsztaty na temat kosztów i korzyści w uzasadnieniu architektury SOA.

Dopełnieniem zestawu są usługi szkoleniowe: „SOA – Strategiczne pojęcia i zasady”; „SOA – Koszty i korzyści”; „SOA – Organizacja i zarządzanie”. Szczegółowe informacje na temat programu SOA dla Kadry Zarządzającej są
dostępne na stronie a href=http://www.bea.com/services target=new>www.bea.com/services.

Dodaj komentarz