Zmniejszona kara dla TP

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył o 20% karę nałożoną przez Prezesa UKE za niewykonanie przez TP decyzji o ofercie ramowej Bitstream Access.

Kara wynosząca 1 milion złotych dotyczyła niewykonywania decyzji Prezesa UKE z dnia 10 maja 2006 r. wprowadzającej z urzędu do stosowania przez TP ofertę ramową określającą warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (oferta ramowa Bitstream Access – oferta BSA), zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r.

SOKiK zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE, zmniejszając kwotę nałożonej kary z 1.000.000 zł na kwotę 800.000 zł.

Sąd w ustnych motywach uzasadnienia wyroku wskazał, iż w świetle ustaleń stanu faktycznego uzasadnione było przyjęcie przez Prezesa UKE, że TP nie wypełnia obowiązków wynikających z oferty BSA, nie wykonuje postanowień i zapisów oferty BSA, poprzez wprowadzenie w umowach zawieranych z operatorami na świadczenie im usług BSA ograniczenia co do limitu wolumenu transferu danych od i do abonenta, a także zawarciu postanowień co do dodatkowych opłat za nadmiarowy transfer w sieci ATM. Sąd wskazał, że powyższe działanie TP wyczerpało hipotezę art. 209 ust. 1 pkt 6 Prawa telekomunikacyjnego, a zakres naruszeń był istotny.

Wyrok nie jest prawomocny.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x