Zły poniedziałek dla TP: 6 kar od UKE

Początek tygodnia przywitał Telekomunikację sześcioma karami nałożonymi na operatora przez UKE; na razie brak wśród nich zapowiadanej rekordowej za wysokość opłaty za utrzymanie łącza dla gołej Neostrady.

Wysokość każdej z kar została ustalona na poziomie 100 tysięcy złotych, łącznie więc suma wynosi 600 tysięcy. W najbliższym czasie można spodziewać się zapowiadanej przez Annę Streżyńską kary w maksymalnej wysokości 3% przychodów TP: 356 mln złotych.


Pierwsza z kar została nałożona za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany „Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp”, przesłanego przez TP swoim abonentom wraz z informacją o jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2006 r.

Ponadto TP nie przedłożyła do zatwierdzenia pięciu okresowych ofert promocyjnych usługi neostrada tp, obowiązujących od 16 października 2006: „zostań z neostradą tp za złotówkę” (16.10.2006-30.04.2007); „neostrada tp na godziny” (16.10.2006 – 31.12.2006); „podkręć prędkość” (16.10.2006 – 30.04.2007); „startowa promocja neostrady tp” (16.10.2006 – 31.12.2006) oraz „neostrada tp- megaInternet” (16.10.2006 – 31.12.2006).

Dodaj komentarz