Zielone światło dla podziału TP

Platforma Obywatelska zamierza umożliwić Urzędowi Komunikacji Elektronicznej przeprowadzenie podziału funkcyjnego Telekomunikacji Polskiej.

Aktualnie w przygotowaniu znajduje się kilka małych nowel Prawa Telekomunikacyjnego, mających dostosować jego zapisy do wymagań stawianych przez Unię Europejską. Ma to uchronić nasz kraj przed procesami i wyrokami przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Jedna z nowelizacji ma dać UKE prawo do przeprowadzenia podziału Telekomunikacji Polskiej na dwa oddziały: zajmujący się utrzymaniem i udostępnianie infrastruktury oraz sprzedający usługi użytkowników indywidualnym. Urząd już od dawna opowiada się za rozbiciem TP, nie ma jednak odpowiednich uprawnień do przeprowadzenia tego procesu.

Nowelizacja umożliwi UKE przeprowadzenie podziału Telekomunikacji Polskiej nie tylko na zasadzie funkcjonalnej – czyli wydzielenia niezależnych oddziałów – ale także strukturalnej: we władzy regulatora będzie także możliwość podziału TP na dwa różne przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz