WLR dla Tele2

13 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE zmienił treść umowy o zasadach współpracy pomiędzy TP i Tele2, ustalając warunki hurtowego dostępu do sieci TP. TP ma świadczyć na rzecz Tele2 usługi dla dostępu analogowego oraz dla dostępu cyfrowego ISDN. Usługa WLR (Wholesale Line Rental) będzie realizowana w dwóch etapach: Usługi Podstawowej – wdrożonej w ciągu 2 miesięcy oraz Usługi Pełnej – w ciągu 18 miesięcy. Za przekroczenie przez TP terminów wskazanych w decyzji naliczane będą kary umowne na rzecz Tele2.

Podstawą do rozliczeń za abonament telefoniczny pomiędzy Tele2 i TP będzie cena referencyjna obliczona w wysokości 37,83 zł dla łącza analogowego oraz 55 zł dla łącza cyfrowego (ISDN). Od ceny referencyjnej przysługuje Tele2 upust hurtowy w wysokości 46,99%. Faktycznie więc Tele2 zapłaci na rzecz TP 20,05 zł netto miesięcznego abonamentu za łącze analogowe oraz 29,16 zł netto za łącze cyfrowe ISDN.

Tele2 jest zobowiązana do wystawiania, na podstawie danych otrzymanych od TP, faktur i billingów związanych z usługami świadczonymi na rzecz abonenta Tele2. Ponosi również odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju roszczenia abonentów związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych oraz reklamacje dotyczące opłat Tele2 rozpatruje i załatwia we własnym zakresie. W żadnym wypadku Tele2 nie może odsyłać swoich abonentów bezpośrednio do TP.

Anna Streżyńska – prezes UKE – zapowiedziała też, że w sierpniu podpisze decyzję dotyczącą dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU, czyli Local Loop Unbunding). W przyszłym tygodniu zaś ma wydać decyzję w sprawie połączeń do sieci komórkowej.
W ramach Usługi Podstawowej pakiet usług WLR obejmuje m.in.:

– utrzymanie łącza abonenckiego w celu umożliwienia abonentom Tele2 korzystania z usług telekomunikacyjnych;
– udostępnienie numeru abonenckiego z posiadanego zakresu numeracji;
– konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii w urządzeniach końcowych;
– Biuro Numerów;
– połączenia na numery alarmowe, 0-80x, 118xxx, AUS, usługi przywoławcze;
– przekazywanie danych billingowych dotyczących połączeń do usług związanych z ruchem telefonicznym.

W ramach Usługi Pełnej pakiet WLR dla abonenta Tele2 obejmuje m.in.:

– utrzymanie łącza telefonicznego w celu umożliwienia abonentom Tele2 korzystania z usług telekomunikacyjnych;
– udostępnienie numeru abonenckiego z posiadanego zakresu numeracji;
– konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii w urządzeniach końcowych;
– przekazywanie danych umożliwiających Tele2 wystawienie faktury oraz billingu za zrealizowane przez abonenta Tele2 połączenia;
– Biuro Numerów;
– połączenie na numery alarmowe, 0-20x (usługi dial-up), 0-30x, 0-40x, 0-70x, 0-80x, 118xxx, numery AUS i numery CPP, usługi przywoławcze;
– przekierowanie połączeń, blokady przekierowania połączeń, połączenia oczekujące;
– prezentację numeru (CLIP), blokady prezentacji numeru (CLIR), blokady połączeń anonimowych;
– budzenie, automatyczne połączenie, połączenie trójstronne, blokada połączeń;
– ograniczenie rachunku dla abonentów Tele2.