VoIP bez Internetu

16 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Kliktel to nowa usługa telekomunikacyjna oferowana przez easyCALL, umożliwiająca korzystanie z VoIP poprzez tradycyjne telefony bez konieczności używania bramek sprzętowych czy specjalnych numerów dostępowych.

Istota działania usługi Kliktel jest prosta. Polega na zestawianiu połączeń pomiędzy dwoma dowolnymi telefonami, przy czym połączenie jest inicjowane przez specjalistyczne urządzenia administrowane przez operatora telefonii internetowej.

Podczas inicjowania rozmowy system telekomunikacyjny wykonuje połączenie do pierwszej osoby. Gdy odbierze ona telefon, usłyszy wówczas w słuchawce prośbę „proszę czekać na połączenie”. W chwili odebrania telefonu przez pierwszą osobę, wykonywane jest połączenie do drugiej osoby (drugiego podanego numeru telefonicznego). W ostatniej, trzeciej fazie wykonywania usługi, po odebraniu telefonu przez drugą osobę, jest zestawiane połączenie pomiędzy tymi dwoma telefonami.

Osoba, która „zamawia” połączenie musi być klientem easyCALL i może zlecić wykonanie połączenia bądź od siebie do innej osoby, bądź między dwiema dowolnymi osobami. Aby zlecić realizację połączenia w usłudze Kliktel, należy podać numery obu telefonów. Zlecenie wykonania takiego połaczenia może być wydane poprzez Internet lub za pomocą SMS-a wysłanego na specjalny numer.