VoD od ATM i Monolith

Cinem@n – spółka ATM i Monolith Films -zajmie się cyfrową dystrybucją treści multimedialnych i usługami „wideo na żądanie” (VoD).

Cinem@n wprowadzi na rynek polski wysokiej jakości usługi cyfrowej dystrybucji treści filmowych, informacyjnych i rozrywkowych. Powstała spółka będzie także zajmowała się pozyskiwaniem zróżnicowanego i interesującego kontentu zarówno polskiego, jak i zagranicznego.

Podział kompetencji w Cinem@n zakłada, że ATM wykorzysta swoje doświadczenie w budowaniu platform dla usług multimedialnych oraz świadczeniu wysokiej jakości usług teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem transmisji danych. Dlatego też ATM będzie świadczyć na rzecz Cinem@n usługi zarządzania cyfrowymi zasobami filmowymi oraz dystrybucji wysokiej jakości treści filmowych w sieciach teleinformatycznych.

Monolith Films posiada natomiast kompetencje i doświadczenie w pozyskiwaniu, dystrybucji i sprzedaży praw do filmów oraz prawa do udzielania licencji na użytkowanie filmów w usłudze „wideo na żądanie” (VoD) w odniesieniu do tytułów już znajdujących się w bazie filmowej spółki. Usługi VoD oferowane przez Cinem@n zaczną być dostępne w czwartym kwartale 2006 roku. Dystrybucja treści filmowych obejmie zamknięte sieci telekomunikacyjne, a w późniejszym czasie także telefonię komórkową.

Dodaj komentarz