Unieważniono przetargi na WiMAX

Prezes UKE unieważnił 317 przetargów na na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz dla radiowych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (WiMAX).

Przetargi zostały przeprowadzone przez poprzednika Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Podczas analizy dokumentów konkursowych i wybranych ofert potwierdziły się zarzuty o nierównym ocenianiu tych samych ofert przez przeprowadzających przetargi w poszczególnych przypadkach.

Stwierdzono również występowanie niezgodności z dokumentacją przetargową w każdej ofercie, która uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu przetargowym, jak również w niektórych ofertach (złożonych w rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych), które pomimo zakwalifikowania do II etapu, nie uzyskały najwyższej liczby punktów.

Na podstawie żadnego z 317 postępowań przetargowych nie dojdzie do udzielenia rezerwacji częstotliwości. Wśród operatorów, którzy wygrali unieważnione przetargi jest między innymi NASK, Clearwire, PTC oraz Netia.

Dodaj komentarz